Villa swimming pool looking at sunset

Opći uvjeti

Privatni smještaj, apartmani, vile i kuće za odmor

1. Opći uvjeti

Ovi Opći uvjeti i putni propisi sastavni su dio Ugovora, odnosno vaučera, između tvrtke Vip holiday booker doo, Poljička cesta 20A, 21 000 Split, ID šifra: HR-AB-21-060290862 (u daljnjem tekstu: Agencija) i ugovaratelja putovanja (u daljnjem tekstu: Putnik). Ovim Općim uvjetima definiraju se uvjeti pod kojima Agencija sklapa ugovor s nositeljem rezervacije, a koji se razlikuju u pogledu pravne odgovornosti. Za rezervacije kod kojih Agencija nudi dodatne usluge osim smještaja po ugovoru nastupa kao organizator, dok u svim ostalim slučajevima Agencija djeluje kao posrednik (za prodaju smještaja). Sve informacije i uvjeti u programu i ovim Općim uvjetima obvezuju i Agenciju i Putnika.

2. Ponude

Agencija osigurava usluge prema podacima objavljenim i važećim u trenutku potvrde rezervacije, te prema opisu i razdoblju putovanja u skladu s potvrđenim rezervacijama osim u okolnostima koje su izvan naše kontrole kao što su bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegova/ njezina uža obitelj, izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (prirodne katastrofe kao što su potresi, poplave, sanitarni poremećaji, požari, suše, ratovi, štrajkovi, terorističke akcije i ograničenja koja je izdala mobilizacija vlade, zabrana izlaska iz zemlje).

3. Rezervacije i plaćanje - smještaj

Upite i rezervacije smještaja moguće je izvršiti e-mailom, telefonskim pozivom ili pisanim putem u bilo kojoj poslovnici Agencije kao i u poslovnicama naših partnerskih turističkih agencija. Potvrđivanjem rezervacije Putnik potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima pružanja usluga putovanja te da u cijelosti razumije i prihvaća ove uvjete koji su obvezujući i za Putnika i za Agenciju.

Agencija Putniku dostavlja odgovarajuće materijale u elektroničkom obliku, sa svim relevantnim informacijama o putovanju, te daje ili ističe opće uvjete putovanja koji su sastavni dio ovog Ugovora. Za rezervaciju smještaja Putnik je dužan uplatiti akontaciju - polog u iznosu od 40% ukupne vrijednosti cijene smještaja za odabrano razdoblje osim ako nije drugačije navedeno tijekom procesa rezervacije i preostalih 60% ukupne vrijednosti cijene za smještaj 40 dana prije dolaska u smještaj osim ako nije drugačije navedeno tijekom procesa rezervacije. Za posebno označeni objekt ili smještaj Putnik je dužan uplatiti 100% vrijednosti cijene smještaja za odabrani period za realizaciju rezervacije. Navedeni modeli plaćanja vrijede za sve smještajne jedinice osim ako nije drugačije navedeno i s kojima je Putnik upoznat prilikom potvrđivanja rezervacije. Putnik je dužan dati sve podatke potrebne za proces rezervacije.

Napomena za plaćanja iz inozemstva - Ovaj način plaćanja odnosi se isključivo na strane klijente. Potrebno je doznačiti vrijednost rezervacije na inozemni račun agencije. Naknade bankovnog prijenosa platitelja i primatelja u cijelosti snosi klijent.

Napomena za plaćanje kreditnom karticom – Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti. Iznos za koji će se teretiti vaša kreditna kartica dobiva se preračunavanjem cijene u eurima u hrvatske kune prema važećem tečaju Hrvatske narodne banke. Prilikom terećenja vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije, postoji mogućnost male razlike u odnosu na originalnu cijenu koja je navedena na našoj web stranici.

Pružatelj usluge zadržava pravo uskratiti uslugu Putniku ako putnik dovede kućnog ljubimca u smještaj bez prethodne obavijesti Agenciji ili pružatelju usluge. U tom slučaju Agencija nije obvezna prihvatiti prigovore Putnika na kvalitetu rezerviranog smještaja ili usluge.

Promocije i popusti ne mogu se međusobno zbrajati niti kombinirati. Svaka rezervacija može sadržavati samo jedan popust.

4. Boravišna pristojba - smještaj

Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, Putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu uz plaćanje smještaja. Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, boravišna pristojba iznosi od 2,00 do 7,00 kuna po osobi po danu za odrasle osobe. Adolescenti od 12 do 18 godina (ali ne nakon što navrše 18 godina) imaju pravo na 50% popusta, dok su djeca mlađa od 12 godina oslobođena plaćanja boravišne pristojbe. Ukupni iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju određen je odredištem u Republici Hrvatskoj kao i datumima usluge smještaja.

5. Cijene - smještaj

Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu opisanu u cjeniku za rezerviranu smještajnu jedinicu. Posebne ili dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu smještaja (označene kao različite vrste mogućih usluga u opisu smještajne jedinice ili Cjeniku/Cijenu ili dodatne usluge koje su dostupne uz prethodnu najavu i nadoplatu ) i kao takve putnik plaća uz iznos rezervacije ili na licu mjesta, kako je navedeno u našoj ponudi. Posebne i dodatne usluge/zahtjevi moraju se zatražiti ili najaviti tijekom procesa rezervacije.

Prosječni trošak struje, vode i plina uključen je u cijenu smještaja kao i sve plahte i posteljina, završno čišćenje i ostale dodatne usluge koje su navedene u opisu svake smještajne jedinice. Putnik je dužan ostaviti prostor čistim i urednim prije polaska, bez obzira na cijenu završnog čišćenja koju odredi vlasnik. Završno čišćenje uključuje pranje i slaganje suđa, odvoz smeća i pometanje svih prostorija u smještajnoj jedinici kako bi smještajna jedinica ostala uredna i uredna.

Cijene usluga su izražene u eurima. Agencija zadržava pravo izmjene objavljenih cijena. Putnicima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju Agencija jamči cijenu smještaja navedenu u izračunu temeljem kojeg je izvršena uplata akontacije. Ukoliko dođe do promjene tečaja prije uplate akontacije, Agencija je dužna obavijestiti Putnika o tim promjenama. Sve uključene strane prihvaćaju da Agencija zadržava pravo promjene cijena najkasnije 20 dana prije početka usluge ako se nakon potvrde rezervacije dogodi sljedeće: promjene tečaja, ako cijena uplaćene rezervacije iznosi iznos povećanje za više od 10%, Putnik ima pravo otkazati svoju rezervaciju te također ima pravo na povrat novca bez ikakve dodatne naknade.

Cijene navedene u našim ponudama i programima formirane su prema dogovoru s našim partnerima i ne moraju nužno odgovarati cijenama navedenim na licu mjesta u smještajnoj jedinici u kojoj Putnik boravi. Moguće razlike u cijenama ne mogu biti razlog pritužbe. Ako broj osoba koje dolaze u rezerviranu smještajnu jedinicu premašuje broj naveden na putnim ispravama (voucheru), davatelj usluge ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim Putnicima ili smjestiti sve Putnike pod uvjetom da se doplata za nenajavljene Putnike izvrši na dan dolaska. U tom slučaju agencija ne uvažava prigovore na kvalitetu ili usluge u rezerviranom smještaju.

6. Kategorizacija i opis usluge - smještaj

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležnog tijela, kao i stvarnom stanju jedinice u trenutku objave. Standardi smještaja, hrane, usluga i slično razlikuju se ovisno o destinaciji/državi i nisu podložni usporedbi. Podaci dostavljeni Putniku na prodajnom mjestu ne obvezuju Agenciju više od podataka navedenih na web stranicama www.vipholidaybooker.com ili u katalogu ili drugim tiskanim materijalima Agencije.

Parkirno mjesto je osigurano samo ako pružatelj usluge ima jedno slobodno parkirno mjesto za svaku smještajnu jedinicu u objektu ili u njegovoj blizini. Osigurano parkirno mjesto ne znači nužno da se nalazi u dvorištu objekta, u čuvanom, ograđenom ili natkrivenom prostoru.

Smještaj koji je pristupačan osobama u invalidskim kolicima, ali nije nužno potpuno adaptiran mora posjedovati sljedeće karakteristike:

 • pozicija smještajne jedinice je u prizemlju (do maksimalno 2 stepenice na ulazu u smještajnu jedinicu)
 • veličina smještajne jedinice je prikladna za kretanje osobe u invalidskim kolicima (minimalna širina vrata je 75cm, prostrana kupaonica koja nije nužno opremljena adekvatnim ručkama i šipkama)

7. Obveze Agencije

Obveza Agencije je pružanje usluga kao i odabir pružatelja usluga vodeći računa o pravima i interesima Putnika u skladu s tradicijom turističkog gospodarstva. Agencija će ispuniti sve gore navedene obveze kako je opisano, osim u okolnostima koje su izvan njezine kontrole (članak 2.) u kojima će Agencija postupiti kako je navedeno u članku 12.

8. Obveze Putnika

Putnik je dužan:

 • imati valjanu putnu dokumentaciju
 • poštivati i pridržavati se svih carinskih i deviznih propisa zemlje odredišta
 • poštivati i pridržavati se svih carinskih i deviznih propisa kao i zakona i drugih propisa Republike Hrvatske kao i drugih zemalja kroz koje prolazi ili u kojima boravi. Raspitajte se treba li vam viza za zemlju odredišta kao i susjedne zemlje. U slučaju da Putnik ne može nastaviti putovanje zbog izravnog kršenja ovih propisa, Putnik je odgovoran za sve povezane troškove.
 • pridržavati se kućnog reda smještajne jedinice kao i dobronamjerno surađivati s pružateljem usluge
 • predočiti pružatelju usluge dokument koji dokazuje plaćenu uslugu (vaučer primljen e-poštom)
 • platiti ostatak rezervacije kako je navedeno na putnoj ispravi i prema ovim Općim uvjetima. Cijena u eurima bit će preračunata u hrvatske kune prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.
 • najaviti namjeru uvođenja kućnog ljubimca u smještajnu jedinicu, čak i ako je smještajna jedinica opisana kao smještaj za kućne ljubimce, kao i navesti vrstu i veličinu kućnog ljubimca. Iako su kućni ljubimci dopušteni, postoje kućna pravila koja se moraju poštivati. Za većinu smještajnih jedinica s kućnim ljubimcima naplaćuje se dodatna naknada koja se plaća na dan dolaska izravno pružatelju usluge. Putnik će od agencije unaprijed dobiti informaciju o pristojbi za kućne ljubimce koja se plaća na dan dolaska.
 • ako Putnik namjerava doći s više osoba od navedenog kao maksimalni kapacitet smještajne jedinice dužan je odmah po slanju zahtjeva za smještaj obavijestiti agenciju, čak i ako se radi o maloljetnoj djeci. Mogućnost boravka s većim brojem osoba isključivo ovisi o dobroj volji pružatelja usluga smještaja i ne isključuje doplatu. Ne postoje pravila prema kojima maloljetna djeca mogu besplatno i bez najave boraviti u smještajnoj jedinici.
 • Potvrđujući rezervaciju Putnik prihvaća obavezu platiti sigurnosni depozit u gotovini direktno vlasniku ili kreditnom karticom Agenciji u iznosu koji je naznačen na svakom smještajnom objektu pod  ''ACCOMMODATION POLICY''. 

  Pri dolasku u smještaj Putnik je dužan pregledati smještajni objekt te obavijestiti Agenciju o mogućoj zatečenoj postojećoj šteti. Zatečena postojeća šteta mora biti potkrepljena videom ili fotografijama. Vlasnik smještajnog objekta ima obavezu prijaviti štetu u smještajnom objektu najkasnije 15 dana nakon odlaska putnika.Putnik daje neopozivo pravo Agenciji da tereti Putnikovu kreditnu ili debitnu karticu ako je šteta ustanovljena po odlasku Putnika iz smještajnog objekta a navedena šteta nije prijavljena od strane Putnika agenciji po dolasku u smještajni objekt. Putnik daje neopozivo pravo Agenciji teretiti kreditnu ili debitnu karticu putnika najkasnije 30 dana nakon odlaska putnika. Visina iznosa naplaćene štete mora biti potkrepljena računom izvođača, računom za sanaciju štete ili računom kupljenog oštećenog predmeta. Navedeni račun vlasnik objekta mora dostavili Agenciji. Vlasnik smještajnog objekta i Putnik imaju pravo dogovoriti naknadu za postojeću štetu za vrijeme boravka Putnika u smještajnom objektu. 

Ako se Putnik ne pridržava ovih propisa, snosi se odgovornost za sve troškove ili štetu. Potvrđivanjem rezervacije Putnik se slaže da će pružatelju usluge na licu mjesta nadoknaditi eventualnu štetu uzrokovanu vlastitim nemarom.

9. Pravo putnika na promjene i otkaze - smještaj

U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati potvrđenu rezervaciju mora to učiniti pismeno (putem e-maila). Promjene ili otkazivanje putem telefona nisu dopuštene i neće biti prihvaćene. U slučaju da Putnik zatraži promjenu ili otkazivanje potvrđene rezervacije, datum zaprimanja pismenog otkaza, u redovnom radnom vremenu Agencije, predstavljat će osnovu za obračun troškova. Ako je pismeni otkaz zaprimljen izvan redovnog radnog vremena Agencije, datum otkaza koji će predstavljati osnov za obračun troškova otkaza je sljedeći radni dan agencije. U slučaju da Putnik otkaže potvrđenu rezervaciju privatnog smještaja do 24 sata nakon izvršene uplate, pod uvjetom da je preostalo najmanje 40 dana između datuma otkaza i datuma početka predmetne rezervacije, Agencija će putniku izvršiti povrat uplaćenog iznosa u roku od 7 radnih dana. Ovo vrijedi samo za prvu otkazanu rezervaciju.

U slučaju da Putnik zatraži promjenu broja osoba, datuma dolaska ili završetka potvrđene rezervacije pod uvjetom da je promjena moguća, primjenjivat će se sljedeći uvjeti:

 • ako je novi iznos rezervacije jednak ili veći od izvornog iznosa rezervacije, Agencija će naplatiti samo razliku u cijeni.
 • ako je novi iznos rezervacije manji od izvornog iznosa rezervacije, Agencija će izvršiti promjenu prema zahtjevu Putnika, ali iznos rezervacije neće biti umanjen.

Potvrdom i uplatom rezervacije putnik prihvaća sve uvjete plaćanja i otkaza navedene za svaki smještaj pod točkom "POLITIKA SMJEŠTAJA".

Za svaku smještajnu jedinicu vrijede određena pravila plaćanja i otkazivanja navedena u opisu smještaja.

Ako Putnik otkaže potvrđenu rezervaciju, primjenjuje se jedan od dolje navedenih uvjeta otkaza.

Fleksibilno

 • Gostu se rezervacija ne naplaćuje do 24 sata prije početka rezervacije.
 • Gostu se naplaćuje 100% ukupnog iznosa rezervacije 24 sata prije početka rezervacije.
 • Gosti mogu otkazati do 24 sata prije početka rezervacije i dobiti puni povrat novca. Ukoliko gost otkaže kasnije, naplaćuje se puni iznos rezervacije.

Umjereno

 • Gostu se ne naplaćuje rezervacija do 14 dana prije početka rezervacije.
 • Gostu se naplaćuje 100% ukupnog iznosa rezervacije 14 dana prije početka rezervacije.
 • Gosti mogu otkazati do 14 dana prije početka rezervacije i dobiti puni povrat novca. Ukoliko gost otkaže kasnije, naplaćuje se puni iznos rezervacije.

Oštar

 • Prilikom potvrde rezervacije gostu se naplaćuje 20% od ukupnog iznosa rezervacije.
 • Ukoliko gost otkaže rezervaciju do 30 dana prije početka rezervacije, gubi pravo na povrat uplaćenih 20% iznosa rezervacije.
 • Ostatak od 80% ukupnog iznosa rezervacije gostu se naplaćuje 30 dana prije početka rezervacije.
 • Ako gost otkaže 30 dana ili manje prije početka rezervacije, naplaćuje se puni iznos rezervacije.

Strogi 1

 • Prilikom potvrde rezervacije gostu se naplaćuje 30% od ukupnog iznosa rezervacije.
 • Ukoliko gost otkaže rezervaciju do 30 dana prije početka rezervacije, gubi pravo na povrat uplaćenih 30% iznosa rezervacije.
 • Ostatak od 70% ukupnog iznosa rezervacije gostu se naplaćuje 30 dana prije početka rezervacije.
 • Ukoliko gost otkaže 30 ili manje dana prije početka rezervacije, naplaćuje se puni iznos rezervacije.

Strogi 2

 • Prilikom potvrde rezervacije gostu se naplaćuje 30% od ukupnog iznosa rezervacije.
 • Ukoliko gost otkaže rezervaciju do 30 dana prije početka rezervacije, gubi pravo na povrat 30% uplaćenog iznosa rezervacije.
 • Ostatak od 70% ukupnog iznosa rezervacije plaća se u gotovini na dan dolaska, direktno vlasniku.
 • Ostatak od 70% ukupnog iznosa rezervacije gost plaća u gotovini na dan dolaska direktno vlasniku, a ukoliko otkaže rezervaciju do 30 dana prije početka rezervacije ili ne plati smještaj vlasniku u gotovini na dan dolaska, vlasnik smještaja zadržava pravo ne primiti gosta u smještaj.
 • Napomena: Ovi uvjeti otkazivanja (Strict 2) mogu se koristiti samo kao dodatna politika osnovnim uvjetima otkazivanja "Strict 1" na zahtjev gostiju koji žele platiti ostatak od 70% ukupnog iznosa rezervacije u gotovini na dan dolaska direktno do vlasnika.

Superstrogi

 • Prilikom potvrde rezervacije gostu se naplaćuje 40% od ukupnog iznosa rezervacije.
 • Ukoliko gost otkaže rezervaciju do 40 dana prije početka rezervacije, gubi pravo na povrat uplaćenih 40% iznosa rezervacije.
 • Ostatak od 60% ukupnog iznosa rezervacije gostu se naplaćuje 40 dana prije početka rezervacije.
 • Ukoliko gost otkaže 40 dana ili manje prije početka rezervacije, naplaćuje se puni iznos rezervacije.


(U slučaju okolnosti više sile „okolnosti izvan razumne kontrole strane“ kao što su; prirodne katastrofe, rat, nemiri, potresi, uragani, neočekivani zakoni, štrajkovi, obustavljeni letovi, poplava, kuga, pandemija, ograničenja putovanja, sva plaćanja  već uplaćena od strane Putnika su nepovratna. Agencija je dužna agenciji izdati kreditni bon u iznosu putnikove uplate. Putnik je dužan iskoristiti navedeni kreditni bon u roku od 18 mjeseci od dana izdavanja vouchera za smještaj prvobitno rezerviran.)

U slučaju da Putnik otkaže rezervaciju za koju je platio 40% ili manje od ukupnog iznosa rezervacije, a stvarni troškovi otkaza premašuju iznos koji je već uplaćen za rezervaciju, Agencija zadržava pravo naplatiti stvarno nastale troškove koji će se obračunati u skladu s uvjetima za otkazivanje opisanim u članku 9. ovih Općih uvjeta. Agencija će putniku izdati račun koji je dužan platiti u roku od 14 dana od primitka.

U slučaju da Putnik ne stigne u smještaj do ponoći na datum početka usluge, a da nije kontaktirao Agenciju ili davatelja usluge, rezervacija će biti otkazana, a pripadajuće naknade za otkazivanje naplatit će se prema gore navedenim uvjetima. . Agencija nije dužna niti odgovorna putniku nadoknaditi troškove njegovih putnih isprava ili viza u vezi s rezervacijama koje je putnik otkazao.

10. Putno osiguranje

U cijenu putovanja nije uključen paket putnog osiguranja: osiguranje od nezgoda i bolesti koje se mogu dogoditi tijekom putovanja, oštećenja ili gubitka prtljage, kao ni dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Ukoliko Putnik zatraži dodatno osiguranje, dogovor se može dogovoriti izravno s osiguravajućim društvom ili u samoj Agenciji pri čemu Agencija djeluje samo kao posrednik. Prije kupnje pažljivo pročitajte Uvjete osiguranja.

U cijenu putovanja nije uključeno osiguranje od otkaza. Ukoliko Putnik tijekom procesa rezervacije posumnja da bi zbog određenih razloga mogao otkazati putovanje, agencija preporuča kupnju osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se platiti nakon izvršene rezervacije, već samo tijekom procesa rezervacije.

Ukoliko Putnik nema osiguranje od otkaza i nije u mogućnosti putovati, Agencija zadržava pravo povrata novca Putniku prema uvjetima otkaza navedenim u članku 9. ovog Ugovora. U slučaju otkazivanja rezervacije, troškovi zahtjeva za vizu i ostali troškovi putnih isprava su nepovratni čak i ako Putnik ima osiguranje od otkaza. Ako Putnik ima policu osiguranja od otkaza, Putnik je dužan prijaviti sve zahtjeve osiguravajućem društvu koje je izdalo policu, a Agencija je dužna dostaviti svu potrebnu dokumentaciju u vezi s odštetom i predmetnom rezervacijom. Svi ostali uvjeti osiguranja su priloženi uz policu osiguranja i Agencija preporučuje da ih Putnici pažljivije pročitaju.

11. Prtljaga

Svaki putnik je odgovoran za izgubljenu, oštećenu i/ili ukradenu imovinu koja je ostala bez nadzora. Agencija ne snosi odgovornost za izgubljenu, oštećenu ili ukradenu prtljagu, kao ni za ukradenu prtljagu ili dragocjenosti pohranjene u smještajnoj jedinici (preporučamo najam sefa ako je moguće ili kupnju paketa osiguranja koji bi uključivao osiguranje prtljage). Izgubljena ili ukradena prtljaga se mora prijaviti pružatelju usluga smještaja ili nadležnoj policijskoj postaji.

12. Pravo Agencije na promjene i otkaze - smještaj

Agencija zadržava pravo izmjene rezervacija u slučaju okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi članak 2.). Rezervirana smještajna jedinica može se promijeniti samo uz prethodnu obavijest Putniku za smještajnu jedinicu iste ili više kategorije i po cijeni po kojoj je Putnik potvrdio rezervaciju. Ukoliko je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije gdje je cijena 15% viša od cijene uplaćene rezervacije, Agencija zadržava pravo naplatiti razliku Putniku u dogovoru s Putnikom. U slučaju da nije moguće dogovoriti zamjensku smještajnu jedinicu, Agencija zadržava pravo otkazati rezervaciju i obavijestiti Putnika prije početka usluge te jamči povrat uplaćenog iznosa u cijelosti. Ukoliko Agencija otkaže rezervaciju, Putnik nema pravo na naknadu od strane Agencije te je Agencija dužna samo vratiti uplaćeni iznos na račun Agencije. Ako odgovarajuća zamjenska jedinica nije dostupna na dan početka usluge, Agencija će se potruditi da putniku pruži informacije o mogućim alternativnim aranžmanima koji nisu dio ponude Agencije te će putniku vratiti iznos puni iznos uplaćen za rezervaciju.

13. Dodatne usluge : prijevoz - transfer, privatni vozač, rent-a-car, najam plovila, izleti, usluge osobnog kuhara, usluge conciergea i ostalo

Za rezerviranje dodatnih usluga, kao što su prijevoz, privatni vozač, rent-a-car, najam plovila, izleti, usluge osobnog kuhara, usluge conciergea i druge, Putnik je dužan unaprijed uplatiti polog od najmanje 20% ukupne vrijednosti usluge. za odabrano razdoblje osim ako nije drugačije navedeno tijekom procesa rezervacije. Putnik je dužan platiti preostalih 80% preostalog iznosa ukupne vrijednosti rezerviranih usluga na dan početka usluge izravno pružatelju usluge – osim ako nije drugačije navedeno tijekom postupka rezervacije.

Gore navedene opcije plaćanja ne odnose se nužno na sve usluge. Dostupni načini plaćanja za svaku uslugu navedeni su u ponudi usluge, u odjeljku Uvjeti u pojedinostima usluge.

Za posebno označene usluge Putnik je dužan uplatiti 100% vrijednosti cijene usluge za odabrano razdoblje za potvrdu rezervacije.

Navedeni modeli plaćanja vrijede za sve dodatne usluge osim ako nije drugačije naznačeno i s kojima se Putnik upoznao prilikom potvrde rezervacije. Putnik je dužan dati sve podatke potrebne za proces rezervacije.

14. Politika otkazivanja dodatnih usluga : prijevoz, privatni vozač, rent-a-car, najam plovila, izleti, usluge osobnog kuhara, usluge conciergea i ostalo

Za otkazivanje standardnih transfera automobilom troškovi otkazivanja su sljedeći:

• besplatno otkazivanje do 24 sata prije početka usluge

• za rezervaciju otkazanu u razdoblju od 24 do 0 sati prije početka usluge, naplaćuje se 50% ukupnog iznosa rezervacije

• za nedolazak i prekid usluge nakon što je njezino korištenje već počelo, naplaćuje se 100% ukupnog iznosa rezervacije.

Za otkazivanje transfera premium automobilom, iznajmljivanja premium automobila, transfera gliserom, kopnenih izleta, naknade za otkazivanje su sljedeće:

• besplatno otkazivanje do 48 sati prije početka usluge

• za rezervaciju otkazanu u periodu od 48 do 0 sati prije početka usluge, naplaćuje se 50% ukupnog iznosa rezervacije

• za nedolazak i prekid usluge nakon što je njezino korištenje već počelo, naplaćuje se 100% ukupnog iznosa rezervacije.

Za otkazivanje standardnog najma automobila troškovi otkazivanja su sljedeći:

Naknade za otkazivanje su sljedeće:

• besplatno otkazivanje do 48 sati prije početka usluge

• za rezervaciju otkazanu u razdoblju od 48 do 0 sati prije početka usluge, uključujući nedolazak, naplaćuje se 20% ukupnog iznosa rezervacije

Za otkazivanje usluga osobnog kuhara i cateringa troškovi otkaza su sljedeći:

• Besplatno otkazivanje do 15 dana prije početka usluge

• za rezervaciju otkazanu u razdoblju od 14 do 7 dana prije početka usluge, naplaćuje se 20% od ukupnog iznosa rezervacije

• za rezervaciju otkazanu u razdoblju od 6 do 0 dana prije početka usluge, naplaćuje se 50% ukupnog iznosa rezervacije

• za nedolazak i prekid usluge nakon što je već započelo korištenje, naplaćuje se 100% ukupnog iznosa rezervacije.

Za otkazivanje višednevnih i tjednih čartera luksuznih jahti, čamaca i super automobila, troškovi otkaza su sljedeći:

• za rezervaciju otkazanu u razdoblju do 60 dana prije početka usluge, naplaćuje se 50% ukupnog iznosa rezervacije

• za rezervaciju otkazanu u razdoblju od 59 do 0 dana prije početka usluge, naplaćuje se 100% ukupnog iznosa rezervacije

Za otkazivanje dnevnog najma luksuznih brodica, glisera i malih čamaca, tjednog najma malih brodica i dnevnih izleta jahtom, troškovi otkaza su sljedeći:

• za rezervaciju otkazanu u razdoblju do 15 dana prije početka usluge, naplaćuje se 50% ukupnog iznosa rezervacije

• za rezervaciju otkazanu u razdoblju od 14 do 0 dana prije datuma usluge naplaćuje se 100% ukupnog iznosa rezervacije

Za otkazivanje dnevnog najma glisera i malih brodica te usluge privatnog vozača:

• besplatno otkazivanje do 7 dana prije početka usluge

• za rezervaciju otkazanu u razdoblju od 6 do 2 dana prije početka usluge, naplaćuje se 20% od ukupnog iznosa rezervacije

• za rezervaciju otkazanu unutar 48 sati od početka usluge, naplaćuje se 50% ukupnog iznosa rezervacije

Gore navedene opcije politike otkazivanja ne odnose se nužno na sve dodatne usluge. Dostupna pravila otkazivanja za svaku uslugu navedena su u ponudi usluge, u odjeljku Uvjeti u pojedinostima usluge i navedena na potvrdi rezervacije.

(Pružatelj usluge zadržava pravo uskratiti uslugu Putniku ako Putnik dovede kućnog ljubimca u automobil, plovilo ili mjesto gdje se pruža usluga, a da prethodno nije obavijestio Agenciju ili pružatelja usluge. U tom slučaju Agencija je nije dužan prihvatiti prigovore Putnika na kvalitetu rezerviranih dodatnih usluga) .

15. Plaćanje kreditnom karticom - uvjeti

• Podaci o kreditnoj kartici potrebni su za plaćanje ili za jamstvo rezervacije za Smještaj ili Dodatne usluge.

• Otkazivanje će biti prihvaćeno bez naknade kako je navedeno u ovim Uvjetima i odredbama: Članak 9. i Članak 14.

• U slučaju otkazivanja izvan pravila besplatnog otkazivanja ili nepojavljivanja, vaša kreditna kartica bit će naplaćena za puni iznos rezervacije osim ako nije drugačije navedeno tijekom potvrde rezervacije.

• Ako imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas na sljedeću adresu: [email protected]

16. Postupanje/podnošenje pritužbi

Svaki putnik - nositelj rezervacije ima pravo uložiti prigovor ako plaćene usluge nisu bile pružene. 

Kada putnik napravi rezervaciju, to radi izravno s pružateljem usluge. Agencija nije „ugovorna strana” u Rezervaciji nego isključivo posrednik.

VIP Holiday Booker je vlasnik internet Platforme i upravlja njome.

Informacije o smještajnom objektu (npr. sadržaji, kućni red, cijene, raspoloživost i pravila o otkazivanju) temelje se na onome što  je navedeno od strane pružatelja usluge te agencija ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju neistinitih informacija. Pružatelj usluge je odgovoran za to da informacije budu točne i ažurirane.

Putnik prihvaća činjenicu da agencija nije odgovorna za nepredviđene okolnosti, tehničke kvarove u smještaju ili bilo kakav problem koji bi mogao umanjiti zadovoljstvo putnika kvalitetom smještaja. Putnik  prihvaća činjenicu da sve nepredviđene okolnosti s kojima agencija nije bila upoznata u trenutku potvrde rezervacije rješava direktno s pružateljem usluge. Navedeno uključuje i pitanja financijske naravi poput zahtjeva za povratom sredstava zbog nezadovoljstva kvalitete smještaja tijekom boravaka putnika.  

Ukoliko pružene usluge nisu zadovoljavajuće, putnik je dužan odmah obavijestiti Agenciju o neadekvatnoj usluzi i na dan dolaska na mjesto uložiti prigovor davatelju usluge te obavijestiti ured Agencije e-poštom na info @vipholidaybooker.com ili telefonom na +385 (0)21 274 401 (radno vrijeme službe za korisnike 08:00-16:00). Putnik je dužan dobronamjerno surađivati s predstavnikom Agencije kao i s pružateljem usluge kako bi se razriješio uzrok prigovora. Ako putnik po dolasku nije zadovoljan stanjem smještaja i samoinicijativno napusti smještaj te pronađe drugi smještaj, a da pritom agenciji nije dao priliku da riješi problem, ispravi uzrok nezadovoljstva ili pronađe drugi smještaj za Putnik, Putnik nema pravo zahtijevati povrat novca ili tražiti odštetu, bez obzira na to jesu li njegovi razlozi bili opravdani ili ne.

Ukoliko Putnik prihvati predloženo rješenje koje odgovara pruženoj usluzi na licu mjesta, Agencija neće razmatrati dodatne pritužbe niti odgovarati na njih.

Ako se problem nakon intervencije ne riješi na licu mjesta, Putnik je dužan dostaviti agenciji pisani prigovor uz popratnu dokumentaciju kao i fotografije koje potkrepljuju pritužbu putem e-maila na [email protected] ili putem poštanskom poštom najkasnije u roku od 8 dana nakon povratka Putnika s putovanja. Agencija će razmatrati samo potpuno dokumentirane pritužbe koje zaprime u roku od 8 dana.

Agencija je dužna donijeti pisano rješenje prigovora u roku od 14 dana od dana primitka pisanog prigovora. Agencija može odgoditi rok kako bi prikupila dokaze i provjerila ponude potraživanja kod pružatelja usluge, ali ne duže od 14 dana. Agencija će uzeti u obzir samo one zahtjeve čiji se uzrok nije mogao riješiti na licu mjesta.

Do donošenja odluke Agencije, odnosno u trajanju od 14/28 dana od podnošenja pritužbe, Putnik se odriče prava uključivanja treće strane, arbitražnih institucija, javnog objavljivanja informacija kao i podnošenje tužbe. Najviši iznos naknade po prigovoru može iznositi reklamacijski dio usluge i ne može obuhvatiti iskorišteni dio usluge ili ukupan iznos usluge. Zakon o turizmu isključuje pravo Putnika na naknadu idealne štete.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za klimatske uvjete, čistoću i temperaturu mora, niti za druge slične situacije i događaje koji mogu izazvati nezadovoljstvo putnika, a nisu izravna posljedica smještajne jedinice (npr. loše vrijeme , nepropisno održavane plaže, gužva, izgubljena ili ukradena imovina i slično).

Ako Putnik odluči rezervirati posebnu LAST MINUTE, FIRST MINUTE ili POSEBNU PONUDU, tada prihvaća sve rizike takvog putovanja. Ova putovanja uključuju neizvjesnost činjenica na koje agencija ne može utjecati, a Putnik je prvenstveno zbog cijene prihvatio takvo putovanje te stoga nema pravo na povrat uplate niti bilo kakvu pritužbu agenciji.

17. Sigurnost osobnih podataka

Putnik daje osobne podatke svojom voljom. Osobni podaci potrebni su za obradu traženih usluga. Iste informacije će se koristiti za međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da osobni podaci Putnika neće biti iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi osim u svrhu obavljanja traženih usluga. Osobni podaci čuvat će se u bazi podataka sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i osiguranja osobnih podataka. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta Putnik daje dopuštenje da se njegovi osobni podaci koriste za promotivne ponude Agencije.

18. Napomena

Plaćanje pologa ili uplata u cijelosti znači da Putnik u potpunosti razumije i prihvaća gore navedene uvjete.

19. Nadležnost suda

Putnik i Agencija nastojat će riješiti eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora, a ako se ne postigne dogovor, pitanje će biti predmet odluke nadležnog suda u Splitu, prema zakonima Republike Hrvatske.


Kontaktirajte stručnjake za vile
Nazovite nas